AIP kasutamise eeskiri

I Üldsätted

1.1 Kohtla-Järve linna Avalik Internetipunkt (edaspidi AIP) asub Kohtla-Järve Keskraamatukogu lugemissaalis Tuuslari 22. AIP võimaldab tasuta vaba juurdepääsu internetis olevale avalikule elektroonilisele informatsioonile, elektronposti lugemist ja saatmist.

1.2 Arvuti kasutajaid abistab konsultant.

II Arvutite kasutamise kord

2.1 Enne AIP teenuse kasutamist esitab külastaja isikut tõendava dokumendi (õpilased õpilaspileti), tutvub raamatukogu ja interneti kasutamise eeskirjadega. Kõik külastajad registreerivad ennast päevikusse ja annavad AIP kasutamise kohta allkirja.

2.2 Arvutit on võimalik kasutada kaks korda nädalas, üks tund korraga.

2.3 Arvuti kasutamiseks on võimalik eelregistreeruda kuni üks nädal ette.

2.4 Töötunnid algavad täistundidel ja kestavad 55 minutit. Kella 18.00 registreerunul 45 minutit. Enne iga tundi on 5 minutit ruumi ja arvutite korrashoiuks.

2.5 Registreerunu 10-minutilise hilinemise korral läheb arvuti kasutamise õigus järgmisele soovijale.
2.6 Üks arvuti töötab ilma eelregistreerimata ja on mõeldud elektronposti lugemiseks ja saatmiseks ning internetipanga kasutamiseks.

2.7 Arvuti kasutamisel lähtutakse AIP arvuti kasutamise eeskirjast.

2.8 AIP kasutajal ei ole lubatud muuta arvutite häälestust, installeerida tarkvara, kasutada kaasatoodud diskette ja CD-sid, lülitada arvutit välja ega teha alglaadimist.

2.9 Keelatud on arvutimängude mängimine, tasuliste internetilehekülgede ja pornolehekülgede külastamine ning piraattarkvara mahalaadimine.

2.10 Väljatrükkide tegemine ja andmete disketile salvestamine on tasulised teenused. Disketi saab AIP töötajalt. Tasu suuruse kehtestab Kohtla-Järve Linnavalitsus.

2.11 Väljatrükkide teostamine ja andmete disketile salvestamine toimub AIP töötaja vahendusel.

2.12 Erikokkuleppeta kasutab arvutit ainult üks külastaja korraga.

2.13 AIP kasutaja kohustub täitma AIP ja raamatukogu töötaja korraldusi.

2.14 AIP külastaja kohustub järgima üldtunnustatud võrgus käitumise reegleid, säilitama AIP ja raamatukogu vara ning mitte häirima oma tegevusega teisi AIP ja raamatukogu kasutajaid. AIP kasutaja kohustub hüvitama tema poolt tekitatud materiaalse kahju.

2.15 Kodukorra esmakordsel rikkumisel kaotab külastaja õiguse kasutada AIP teenuseid kahe nädala jooksul, teistkordsel rikkumisel ühe aasta jooksul.

III Rakendussätted

Määrus jõustub 20. märtsil 2002.a.

Vastu võetud Kohtla-Järve Linnavolikogu
13. märtsi 2002.a. määrusega nr. 87