Statistika

Kogude suurus
Keskraamatukogu kogudes – 323844 üksust
sellest

  • raamatud 316146
  • ajakirjad 2838
  • ajalehed 27 nimetust
  • heliplaadid ja kassetid ning CD 3972
  • videofilmid 802
  • elektroonilised teavikud 59

seisuga 01.01.2023

 

  Kogud Raamatud Jätkväljaanded Auvised El.teavikud
keskraamatukogu 181547 175302 1721 4405 46
Ahtme 95552 94308 861 365 13
Oru 22575 22431 144
Sompa 24234 24105 119 4