Statistika

Kogude suurus
Keskraamatukogu kogudes – 375 418 üksust
sellest:

 • Raamatuid – 366 770 eksemplari
 • Ajakirju – 159 nimetust
 • Ajalehti – 32 nimetust
 • Heliplaate ja -kassette ning CD-sid – 4748 üksust
 • Videofilme – 807 üksust
 • Elektroonilisi teavikuid (multimeediaid ja CD-ROMe) – 51 üksust Kohtla-Järve linna raamatukogude kogud seisuga 1.01.2016
  Raamatukogu Kogud Raamatud Jätkväljaannete
  aastakomplektid
  Auvised Elektroonilised
  teavikud
  Keskraamatukogu 215266 207915 2931 4384 36
  Ahtme HRK 104165 103044 744 364 13
  Oru HRK 24021 23909 112
  Sompa HRK 31966 31902 64