Näitused meie raamatukogudes

Märtsikuu
Keskraamatukogus (Pärna 27)  

 


KRK lugemissaalis (Tuuslari 19):

 

 

Püsinäitus Kohtla-Järve – minu kodulinn

Püsinäitus Ida-Virumaa kodulugu. Мой Ида-Вирумаа

Püsinäitus Eesti rahvajutu aasta 2020

Püsinäitus 2020. aasta on digikultuuriaasta

 

 

 


 KRK Lasteosakonnas (Tuuslari 19)

 

Püsinäitus Eestimaa kaunid paigad

 

Püsinäitus Eesti rahvajutu aasta

 

 

 


Ahtme haruraamatukogu:

 

 

 

Lasteosakonnas: 

  


Oru haruraamatukogus: 
 

 

 


Sompa haruraamatukogus: