Viited

 

Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse elektronkataloog RIKSWEB

Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu Infokeskuse ja euroinfo telefoni koduleht Euroopa Liidu infokeskuse ja euroinfo telefoni aadress

ESTER – Eesti raamatukogude elektronkataloog. Tallinna raamatukogud

ESTER – Eesti raamatukogude elektronkataloog. Tartu raamatukogud

ISE – ISE on humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna artiklite bibliograafiline koondandmebaas, mida koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade ja artiklikogumike põhjal. Andmebaasi koostab Eesti Rahvusraamatukogu

Kohtla-Järve – Kohtla-Järve linna ametlik lehekülg

KREUTZWALDI SAJAND – Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuriajaloo võrguvärav: interaktiivne teabekeskkond, mis tutvustab eesti kultuuriajalugu alates 19. sajandi algusest kuni Eesti Vabariigi loomiseni 1918. aastal.

MIKSIKE – Lehekülg lastele

Riigi TeatajaElektroonilise Riigi Teataja (eRT) andmebaas

Taani Kultuuri Instituudi Esindus Eestis

Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu

Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu

Tartu Ülikooli Raamatukogu


Tsitaadid